MECHANIK

JAK POWINIEN BYĆ WYPOSAŻONY MECHANIK?

Pojazdy i maszyny zmieniły życie ludzi, czyniąc je łatwiejszym. Osoby zatrudnione przy produkcji są równie ważne jak Ci, którzy zajmują się ich konserwacją i naprawą.

Odkryj z ISSALINE odpowiednią odzież dla mechaników - specjalistów od naprawy maszyn:

OBUWE OCHRONNE

Musi być zgodne z normą EN ISO 20345, posiadać antypoślizgową podeszwę, podnosek chroniący przed uderzeniami bądź zgnieceniem oraz wkładkę antyprzebiciową. Ze względu na warunki w jakich pracuje mechanik, należy rozważyć wybór obuwia odpornego na węglowodory.

RĘKAWICE OCHRONNE

Rękawice muszą być zgodne z normą EN 388 dotyczącą zagrożeń mechanicznych i fizycznych spowodowanych ścieraniem, przecięciem, rozdarciem i perforacją. W warsztatach najczęściej używane są rękawice chroniące przed przecięciem, stworzone do czysto mechanicznej pracy. Powszechne jest również stosowanie rękawic chroniących przed rozpuszczalnikami, benzyną, chemikaliami lub materiałami o wysokiej temperaturze. Muszą one być zgodne z normą EN ISO 374-1/ Typ C lub B.

ODZIEŻ

Najbardziej charakterystycznymi elementami odzieży mechaników są kombinezony robocze i ogrodniczki. Różnica między nimi polega na tym, że kombinezon ma całkowicie zabudowaną górną część, podczas gdy ogrodniczki w górnej części posiadają tylko szelki. Oba rodzaje odzieży charakteryzują się wysoką wytrzymałością materiału. Ważne jest aby były oddychające, łatwe do prania i, co najważniejsze, wygodne. Powinny spełniać wymagania I kategorii dla Środków Ochrony Indywidualnej.

OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH

Należy używać maski FFP2 zgodnej z normą EN 149, zwłaszcza gdy mechanik narażony jest na wdychanie oparów i pyłów powstających podczas pracy maszyny lub pojazdu.

DODATKOWO MECHANIK POWIENIEN UŻYWAĆ:

OCHRONA OCZU

ŚOI do ochrony oczu powinny być zgodne z normą EN 170 (filtr UV) w przypadku stosowania lamp UV do wykrywania wycieków oleju, paliwa... i/lub z normą EN 166 w przypadku używania narzędzi np. do zmiany opon, pras hydraulicznych itp.

OCHRONA SŁUCHU

Ochronniki słuchu muszą być zgodne z normą EN 352/1 i powinny być używane zawsze gdy podczas wykonywania pracy powstaje hałas.

ISSALINE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEWŁAŚCIWY WYBÓR D.P.I. LUB ZA JEGO NIEWŁAŚCIWE UŻYCIE.

ZAWSZE PYTAJ KIEROWNIKA BEZPIECZEŃSTWA O DOKŁADNE WSKAZANIA.