Na tym etapie możemy powiedzieć, że wszystkie ŚOI zgodne ze starą dyrektywą EWG 89/686 „wprowadzone do obrotu” (tj. odprawione przez organy celne) przed 21 kwietnia 2019 r., mogą być udostępnione do czasu wygaśnięcia ich dat ważności, jeśli jest wskazana przez producenta (tj. nie później niż 21 kwietnia 2023 r.).

WIĘCEJ INFORMACJI: Rozporządzenie (UE) ŚOI 2016/425