AK2008AP20

ZARÍZENÍ PROTI PÁDU DOCASNÝ SYSTÉM

SISTEMA GUIDATO FUNE KERM CON ANTIPANICO 20 MT EN 353 - 2 "AKROBAT"

AK2008AP20
ZAŘÍZENÍ PROTI PÁDU DOČASNÝ SYSTÉM
EN 353-2: 2002

Lano 20 metrů s brzdou z pozinkované oceli otevíratelné a posuvné, je vybaveno systémem antipanik. Systém umožňuje ručně zablokovat zámek. Vhodný i pro použití na nakloněných plošinách.
Balení: 5 ks.