NAŘÍZENÍ (EU) 2016/425 
Koncoví uživatelé nejsou považováni za podnikatelské subjekty v souladu s tímto nařízením a mohou nadále používat oop certifikované podle původní směrnice i nového nařízení až do 20. dubna 2023. 
KLIKNĚTE PRO VÍCE INFORMACÍ